Biểu tượng cảm xúc :)) nghĩa là gì?

Biểu tượng cảm xúc :)) nghĩa là gì?

icon-cuoi-lon-ngoac-mieng

Biểu tượng :)) =  có nghĩa là cười ngoác miệng, cười lớn. Đây là biểu tượng vui cũng xuất hiện từ thời chat yahoo, ngày này trên facebook, skype và zalo không hiển thị icon cảm xúc này nữa.

Xem thêm : Biểu tượng :V (icon pacman facebook) nghĩa là gì?

Chia sẻ