Block là gì? Ý nghĩa của từ block hay dùng trên Facebook

Bạn thường xuyên bắt gặp người khác nói đến từ block trên Facebook nhưng bạn không hiểu block là gì? block có nghĩa là gì?

Trả lời:

Block là từ tiếng anh khi dịch sang tiếng việt sẽ có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo hoàn cảnh sử dụng.

  • Động từ : 

Khi sử dụng làm động từ block có nghĩa là chặn lại, phong tỏa, khóa lại.

Ví dụ block tài khoản diễn đàn, block tài khoản facebook

  • Danh từ:

– Khối, tảng, súc (đá, gỗ…)
– Cái thớt, đon kê, tấm gỗ kê để chặt đầu (người bị tử hình)
– Khuôn (mũ); đầu giả (để trưng bày mũ, tóc giả…)
– Khuôn nhà lớn, nhà khối (ở giữa bốn con đường)
– Vật chướng ngại; sự trở ngại; sự tắc nghẽn, sự tắc nghẽn xe cộ
– Lô đất
– Bản khắc (để in)
– Số lớn cổ phần
– Đoạn đường; đoàn toa xe (ngành đường sắt)
– Puli (kỹ thuật)

Chia sẻ