Ký hiệu ^^ khi chat facebook nghĩa là gì?

Ký hiệu ^^ khi chat facebook nghĩa là gì?

Khi chat hoặc comment trên facebook mà ai đó gửi cho bạn ký hiệu ^^ có nghĩa là cười, Nhìn ký hiệu này bạn có thể tưởng tượng ra 2 con mắt đang cười vui vẻ đó.

Xem thêm : Biểu tượng facebook :3 Colon Three nghĩa là gì trên facebook

Chia sẻ
[vivafbcomment width="100%"]