Ký hiệu @@ là gì? Giải thích chi tiết cụ thế

Bạn hay thấy người ta sử dụng ký hiệu @@ trên Facebook, các công cụ gửi tin nhắn … hoặc có thể chính bạn cũng đã từng sử dụng nó nhưng bạn có hiểu ký hiệu @@ là gì không?

Ký hiệu @@ là gì?

Ký hiệu @@ biểu tượng cho sự ngạc nhiên, hoa mắt, nhìn tròn mắt không tin vào sự thật

Ví dụ để bạn hiểu @@ là j nhé: Bây giờ tôi nói tôi sẽ cho bạn ngay 1 tỷ đồng sau khi bạn đọc hết bài viết này và bạn không tin, bạn sẽ sử dụng ký hiệu @@ 

Đơn giản @@ để thể hiện sự ngạc nhiên, không tin vào sự thật vậy thôi!

Xem thêm : Troll là gì? Ý nghĩa của từ troll trên Facebook và LMHT

Chia sẻ