Tây Tiến

[Văn 12] Phân tích vẻ đẹp bi tráng của người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Phân tích vẻ đẹp bi tráng của người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng BÀI LÀM Quang Dũng là nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Với hồn thơ hào hoa và lãng...

[Văn 12] Phân tích khổ 1 của bài thơ Tây Tiến – Quang Dũng

Phân tích khổ 1 của bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng Bài làm Chúng tôi đi chẳng tiếc đời mình           Tuổi hai mươi làm sao không khỏi tiếc Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi Thì còn chi Tổ quốc                                                 -Thanh...