Việt Bắc

[Văn 12] Phân tích 8 câu thơ đầu bài thơ Việt Bắc

Phân tích 8 câu thơ đầu bài thơ Việt Bắc Bài làm           Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hiệp định Geneve được ký kết, tháng 10 năm 1954, các cơ quan Trung ương của Đảng và Chính phủ rời...

[Nghị luận Văn 12] Phân tích bức tranh tứ bình Việt Bắc

Phân tích bức tranh tứ bình Việt Bắc BÀI LÀM Nhắc đến những nhà văn, nhà thơ cách mạng trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến, ta không thể không nhắc đến Tố Hữu với một giọng thơ đầy tính...

[Văn 12] Dàn ý nghị luận bài thơ Việt Bắc

Bài thơ Việt Bắc tiêu biểu cho giọng thơ tâm tình, ngọt ngào, tha thiết của Tố Hữu và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc của ông. Anh chị hãy chứng minh nhận định trên qua bài...