Việt Bắc

[Văn 12] Phân tích 8 câu thơ đầu bài thơ Việt...

Phân tích 8 câu thơ đầu bài thơ Việt Bắc Bài làm           Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hiệp định Geneve được ký kết,...

[Nghị luận Văn 12] Phân tích bức tranh tứ bình Việt...

Phân tích bức tranh tứ bình Việt Bắc BÀI LÀM Nhắc đến những nhà văn, nhà thơ cách mạng trưởng thành trong hai cuộc kháng...

[Văn 12] Dàn ý nghị luận bài thơ Việt Bắc

Bài thơ Việt Bắc tiêu biểu cho giọng thơ tâm tình, ngọt ngào, tha thiết của Tố Hữu và nghệ thuật biểu hiện giàu...
error: Content is protected !!